PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości

Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie wycen nieruchomości, określania wysokości odszkodowań, wynagrodzeń i opłat od nieruchomości, wyceny służebności oraz doradztwa w zakresie inwestowania.

Nasze Usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego, opinii o wartości oraz ekspertyz mogą być wykorzystane do celów m.in.:

 • sądowych i komorniczych, również na etapie przygotowań do tego rodzaju postępowań;
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 • postępowań spadkowych oraz podziałowych majątku;
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej;
 • sprawozdań finansowych i wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek prawa handlowego;
 • postępowań skarbowo-podatkowych;
  postępowań upadłościowych oraz przygotowawczych – na zlecenie syndyków oraz organów ścigania (prokuratura i policja);
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • kupna/sprzedaży,
 • informacyjnych.


Przeprowadzane czynności są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, ze szczególną starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności.