PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości na Florydzie

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W USA PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych ograniczeń w zakupie nieruchomości przez cudzoziemców. Każdy może stać się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości w USA bez dodatkowych formalności.

SYSTEM SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

System sprzedaży nieruchomości w USA należy do najbezpieczniejszych na świecie. Zapłata ceny za nieruchomość odbywa się tylko w formie przelewu z udziałem konta powierniczego. Konto powiernicze (tzw. escrow account) gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Ten system sprzedaży wyklucza jakiekolwiek możliwości oszustwa, ponieważ pieniądze zdeponowane na koncie powierniczym zostają przekazane sprzedającemu po zamknięciu wszystkich formalności prawnych i wydania ostatecznego tytułu własności. Kancelaria prawnicza, która jest zobligowana do prowadzenia konta powierniczego zgodnie z prawem federalnym i stanowym, odpowiada za obsługę prawną całej transakcji.

PRZEDSTAWIAMY PODSTAWOWE ETAPY W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI NA FLORYDZIE:

 • Określenie celu zakupu i preferencji, 
 • Konsultacja z przedstawicielem biura w Polsce,
 • Prezentacja ofert nieruchomości w oparciu o preferencje klienta,
 • Zawarcie umowy współpracy z Platinum
 • Nieruchomości,
  Opracowanie analizy opłacalności inwestycji dla wybranych nieruchomości,
 • Negocjacje lub przyjęcie oferty sprzedającego,
 • Organizacja podróży,
 • Wyjazd do USA i wizytacja wybranych nieruchomości,
 • Inspekcja techniczna wybranej nieruchomości,
 • Zamknięcie transakcji kupna/sprzedaży,
 • Zarządzanie i utrzymanie nabytej nieruchomości. 

KROK 1

Określenie celu zakupu i preferencji

Zakup nieruchomości w USA będzie opłacalny zarówno dla tych, którzy chcą posiadać atrakcyjne miejsce do wypoczynku jak i dla tych, którzy transakcje traktują jako inwestycje kapitału. W zależności od tego czy nabycie nieruchomości jest na potrzeby własne czy w celu inwestycyjnym, nieruchomość można oddać w najem długoterminowy (zazwyczaj 1 rok) lub krótkoterminowy (od tygodnia do kilku miesięcy). Określenie celu nabycia nieruchomości (mieszkaniowy/rekreacyjny lub inwestycyjny) pomoże nam przygotować odpowiednią ofertę oraz określić potencjalne dochody jakie nieruchomość może generować. Wpływ na wysokość czynszu najmu ma wiele czynników: lokalizacja, standard budynku, ale również popularność obiektu wśród turystów oraz mieszkańców. Dlatego potencjalna stawka czynszowa jest określana przez naszego licencjonowanego brokera ds. nieruchomości na podstawie badania rynku, doświadczenia zawodowego oraz doskonałej znajomości lokalnego rynku nieruchomości.

KROK 2

Konsultacja z przedstawicielem biura w Polsce

 1.  Kontakt z naszym konsultantem w Polsce, który odpowie na wszystkie pytania, doradzi przy wyborze wariantów oraz przedstawi szczegółowe informacje odnośnie procesu zakupu nieruchomości. Następnie zgłoszenie przekazujemy do biura w Miami w celu przygotowania oferty najlepszych nieruchomości. W oparciu o Państwa wytyczne nasz konsultant z biura w Polsce przedstawi indywidualną ofertę kilku nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami.
 2. Zawarcie umowy współpracy z Platinum Nieruchomości – umowa nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie jest zobowiązaniem do sfinalizowania transakcji. Wynagrodzenie prowizyjne (3 % od wartości transakcyjnej) jest płatne w przypadku realizacji transakcji kupna nieruchomości. Umowa jest dla Państwa gwarancją skutecznej i sprawnie przeprowadzonej transakcji. W ramach usługi biuro zapewni profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
 3. Opracowanie ofert nieruchomości w oparciu o wytyczne wraz z analizą opłacalności inwestycji (z określeniem przepływów pieniężnych przy uwzględnieniu rodzaju finansowania, kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości oraz określeniem potencjalnych przychodów jakie nieruchomość może generować).
 4. W przypadku zainteresowania klienta przedstawionymi ofertami jesteśmy gotowi zorganizować podróż i pobyt na Florydzie.

KROK 3

Organizacja podróży

Nie muszą Państwo tracić czasu na organizację podróży, transportu czy noclegów. Wszystko zorganizuje nasze biuro.

W zależności od wybranego przez Państwa pakietu usług poza rezerwacją przelotu w odpowiedniej klasie zorganizujemy:

 • Noclegi – rezerwacja hotelu zgodne z preferencjami klienta,
 • Transport lokalny – istnieje możliwość odbioru z lotniska przez polskojęzycznego pracownika lub pomoc w rezerwacji samochodu,
 • Podczas pobytu możemy zorganizować dodatkowe atrakcje np. wycieczki, rejs, gra w golfa, tenis, nurkowanie.
 

Dodatkowa oferta zostanie przygotowana zgodnie z Państwa oczekiwaniami w oparciu o nasze doświadczenie, znajomość regionu oraz opinie i oceny dotychczasowych klientów. Organizacja podróży i noclegów odbywa się po przedstawieniu klientowi szczegółowego kosztorysu i jego akceptacji.

KROK 4

Wyjazd na Florydę

W każdym etapie procesu zakupu oraz podczas pobytu na Florydzie zapewniamy Państwu polskojęzyczną pomoc licencjonowanego brokera nieruchomości oraz brokera finansowego. W towarzystwie brokera odwiedzane są nieruchomości, którymi Państwo wstępnie byli zainteresowani. Podczas oględzin nieruchomości mogą Państwo liczyć na szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, otoczenia, miejscowości itp. Cały proces zakupu jest monitorowany i prowadzony przez amerykańskiego brokera nieruchomości, posiadającego odpowiednie uprawnienia i zezwolenia, które są potwierdzeniem jego wiarygodności i kompetencji – zgodnie z surowymi przepisami prawa amerykańskiego brokerzy podlegają ciągłej kontroli przez Komisję ds. Nieruchomości.

INSPEKCJA TECHNICZNA

Jeżeli decyzja o wyborze nieruchomości zostanie podjęta, proponujemy przeprowadzenie tzw. inspekcji technicznej nieruchomości. Licencjonowany Inspektor dokładnie sprawdza nieruchomość pod względem stanu technicznego (kontroli podlegają m.in. instalacje elektryczne, pokrycie dachowe, klimatyzacja, sprzęt AGD, basen itp.) i sporządza protokół zawierający ewentualne usterki i wady. Rozwiązanie takie pozwala na zabezpieczenie interesów kupującego. Koszt inspekcji to około 150-400 USD w zależności od wielkości i rodzaju nieruchomości.

FINANSOWANIE

Istnieją trzy możliwości finansowania nabycia nieruchomości:

 • Gotówka,
 • Kredyt z banku amerykańskiego. Nasz broker finansowy przedstawi Państwu ofertę i symulację kredytową. Współpracujemy z bankami w USA, które gotowe są finansować zakup nieruchomości przez obcokrajowców w USA. Warunkiem jest posiadanie 50 % wkładu własnego oraz listu referencyjnego z polskiego banku.
 • Pożyczka hipoteczna z banku polskiego. Wiele banków oferuje pożyczki hipoteczne na tego typu cele inwestycyjne. Zabezpieczeniem pożyczki będzie nieruchomość w Polsce.

KROK 5

Zamknięcie transakcji

Po przyjęciu oferty kupna, bank dokonuje wyceny (w przypadku pożyczki z banku amerykańskiego), kancelaria prawnicza zajmująca się zarządzaniem tytułami własności (Title Company) sprawdza stan prawny nieruchomości, bada pod kątem ewentualnych obciążeń oraz sprawdza obciążenia poprzedniego właściciela. Następnie przygotowywane są dokumenty do zamknięcia transakcji, po czym odbywa się tzw. closing (zamknięcie transakcji) za bezpieczeństwo którego odpowiada Title Company. Cała procedura na Florydzie trwa kilka dni. Podpisanie końcowych dokumentów, przekazanie tytułu własności nieruchomości jest operacją zamykającą transakcje i może odbyć w Miami lub w Ambasadzie Amerykańskiej w Polsce.

Przeciętne koszty zamknięcia transakcji:

 •  Przy finansowaniu gotówką: około 2,5 – 3,5% ceny zakupu,
   
 • Przy zakupie nieruchomości korzystając z kredytu w banku amerykańskim: 5-6% ceny zakupu.

KROK 6

Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

Po sfinalizowaniu transakcji zakupu nieruchomości polecamy Państwu dodatkowe usługi związane m.in. z:

 • rejestracją nieruchomości do opłacenia podatku,
  pobieraniem i monitorowaniem wpływów z czynszu najmu oraz czeków na konto klienta,
 • regulowaniem w imieniu Właściciela opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości (bieżące utrzymanie nieruchomości, opłaty do wspólnoty, podatek od nieruchomości),
 • nadzorowaniem bieżących napraw i opłacaniem ich w imieniu Właściciela,
 • zorganizowaniem opieki nad nieruchomością (ochrona, sprzątanie itp.),
 • ubezpieczeniem nieruchomości,
 • umieszczeniem w bazie danych celem wynajmu nieruchomości,
 • wynajmem nieruchomości.


Wynagrodzenie za usługi związane z zarządzeniem nieruchomością i opieką nad nieruchomością są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości oraz oczekiwań Właściciela.

Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

Podatki – w Stanach Zjednoczonych obowiązuje katastralny podatek od nieruchomości i wynosi on ok 2% od wartości nieruchomości rocznie. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym i ustala go samorząd danego regionu.

Home Owners Association Fee – to miesięczna lub kwartalna opłata do wspólnoty mieszkaniowej na utrzymanie części wspólnych. W zależności od danego osiedla gdzie jest zlokalizowana dana nieruchomość (danej wspólnoty mieszkaniowej) wysokość opłat miesięcznych jest zróżnicowana oraz zakres kosztów które pokrywają te opłaty. W większości przypadków opłaty miesięczne na utrzymanie części wspólnych zawierają koszty utrzymania ochrony osiedla, zieleni wspólnej, basenów, siłowni, SPA, ubezpieczenia, telewizji kablowej, internetu, wywozu nieczystości itp. Zależy od klasy osiedla, zwykle wynosi ok. 150 – 500 USD miesięcznie.

Ubezpieczenie nieruchomości – koszt zależy od wartości nieruchomości jak i jej położenia (czasem koszt ubezpieczenia zawarty jest w opłacie do wspólnoty mieszkaniowej).

Na miejscu nasz zespół z biura w Miami wnikliwie sprawdza wszystkie aspekty związane z kosztami utrzymania oraz regulacjami dot. możliwości wynajmowania nieruchomości analizując regulaminy wewnętrzne wspólnot oraz inne dokumenty.

Dzięki naszej wieloletniej praktyce przedstawiony powyżej proces nabycia nieruchomości pozwala na szybkie i skuteczne zamknięcie transakcji. Oczywiście w każdym momencie procesu zakupu nieruchomości zarówno my, jak również zespół biura w USA, czuwamy nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem procesu.

MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Floryda jest jednym ze stanów o najwyższej płynności nieruchomości w USA. Wynika to przede wszystkim z walorów turystycznych, ściągających corocznie liczne rzesze odwiedzających z całego świata. Ponadto, przeprowadza się tam bardzo wielu Amerykanów po przejściu na emeryturę ze względu na dogodne warunki klimatyczne oraz wysoką jakość życia. W związku z tym, nieruchomości łatwo i szybko się sprzedają. Koszt sprzedaży wynosi 6-7% od wartości transakcji.