PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Jedną z kluczowych naszych działalności jest obsługa wspólnot mieszkaniowych. Tu dla nas ważna jest dyspozycja i komunikacja. W ramach tych usług oferujemy:
 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości i dokumentacji;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Terminowe opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych, do których administrowany podmiot jest zobligowany;
 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Przygotowywanie, zwołanie i prowadzenie zebrań właścicieli nieruchomości,
 • Reprezentacja wspólnoty przed organami administracji samorządowej,
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • Wizytacje nieruchomości;
 • Stałą współpracę z właścicielami oraz zarządem nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości (do ustalenia podczas negocjacji);
 • Coroczne sprawozdania z działalności i raportowanie o kondycji finansowej nieruchomości;
 • Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczącej nieruchomości wspólnej;
 • Dbanie o podniesienie wartości nieruchomości wspólnej poprzez poszukiwanie przychodów z wynajmu ewentualnie sprzedaży (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).