PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Obsługa nieruchomości komercyjnych

Nasz zespół rozumie potrzeby użytkowników oraz rozpoznaje wymagania i możliwości budynku. Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych zmusza do kreatywności i poszerzania potencjału budynku. Oferta firmy Platinum zawiera m.in.:
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości w sposób prawem przewidziany,
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Zlecanie remontów na podstawie uchwał, umów, kontrola powykonawcza;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;