PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

Nasi klienci mogą liczyć na usługi finansowo-księgowe związane z obsługą nieruchomości. Oto co zawiera nasza oferta:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów finansowo-remontowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości;
 • Windykacja przedsądowa i sądowa;
 • Rozliczenia opłat z tytułu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości, zużytych mediów, funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie i realizacja przelewów, obsługa rachunku bankowego;